UPM:n sitoutuminen kestäviin tuotteisiin palkittiin EU-ympäristömerkin 2012 viestintäpalkinnolla

(UPM, Helsinki, 7.3.2013 klo 10.00)  UPM on palkittu EU-ympäristömerkin 2012 viestintäpalkinnolla Tuottaja/vähittäismyyjä-sarjassa. UPM Paperi on sanomalehti-, kopio- ja painopapereiden alalla johtava EU-ympäristömerkin saaneiden tuotteiden valmistaja.  Kolmansien osapuolten ympäristösertifikaatit ja -merkit kertovat tuotteiden ympäristöystävällisyydestä ja helpottavat asiakkaiden valintaprosessia.

”Nykypäivänä on tarjolla monia erilaisia ympäristömerkkejä, mutta tuottajat ja kuluttajat tietävät, että EU-ympäristömerkki on paras tapa osoittaa heidän tuotteidensa erinomainen ympäristösuorituskyky Euroopan laajuisesti”, sanoo Michele Galatola, EU-ympäristömerkin koordinaattori, Ympäristöasioiden pääosasto, Euroopan komissio.

EU-ympäristömerkin viestintäpalkinto huomioi niitä ympäristömerkin haltijoita, jotka ovat onnistuneet ansiokkaasti lisäämään yleisön tietoisuutta ja tietämystä EU-ympäristömerkistä erilaisten kampanjoiden avulla. Tuomaristo koostuu Euroopan komissiosta, useista viranomaisista sekä lehdistön ja kansalaisjärjestön edustajista.

”Jatkuva työmme muun muassa resurssitehokkuuden parissa on mahdollistanut EU-ympäristömerkin vaatimusten saavuttamisen. EU-ympäristömerkin avulla olemme voineet edelleen edistää paperia ja painotuotteita kestävänä ratkaisuna ja viestintäalustana. Kuluttajien tietoisuuden ja tietämyksen lisääminen EU-ympäristömerkistä viestinnän ja erilaisten kampanjoiden avulla tukee myös asiakkaidemme päivittäistä työtä”, sanoo Thomas Ehrnrooth, Vice President, Marketing, UPM Paperi.
UPM:n EU-ympäristömerkillä varustettuja tuotteita valmistetaan 16 paperitehtaassa Itävallassa, Suomessa, Ranskassa, Saksassa ja Iso-Britanniassa. Vuonna 2012 UPM ensimmäisenä yrityksenä aloitti myös EU-ympäristömerkityn sanomalehtipaperin tuotannon.

”Haluamme rohkaista asiakkaitamme, jotta he alkaisivat hyödyntää EU-ympäristömerkkiä heidän omissa tuotteissaan. UPM tekee yhteistyötä painotalo Lönnbergin kanssa ja painotalo on hakenut EU-ympäristömerkkiä omille tuotteilleen. Nyt UPM:n vuosikertomus 2012 on yksi ensimmäisistä painotuotteista, joka on saanut EU-ympäristömerkin”, kertoo Thomas Ehrnrooth.

EU-ympäristömerkki on Euroopan Unionin virallinen tunnustus ympäristöystävällisimmille tuotteille ja tunnustetuin ympäristömerkki.

 Lisätietoja antavat:
Thomas Ehrnrooth, Vice President, Marketing, Paperiliiketoiminta, UPM, Puh. 020 415 0366
Päivi Rissanen, Ympäristöjohtaja, Paperiliiketoiminta, UPM, Puh. 020 416 2252
Jani Ojanen, Tuotanto- ja laatupäällikkö, Lönnberg Print & Promo, Puh. 040 761 4601

UPM, Viestintä

Media Desk, puh. 040 588 3284

media@upm.fi
www.twitter.com/UPM_News
www.twitter.com/UPM_Paper

UPM:n lehdistötiedote pdf

EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki