Kesäkuun lopussa äänestetään uusista kriteereistä

Kopio- ja graafisten paperien, sanomalehtipaperin, pehmopaperin ja voiteluaineiden EU-ympäristömerkkivaatimukset on uusittu ja ehdotuksista uusiksi kriteereiksi äänestetään EU Ecolabel Regulatory Committeen kokouksessa Brysselissä 29.6.2018.

 

Kopio- ja graafisten paperien, sanomalehtipaperin ja pehmopaperin vaatimukset on ehdotuksessa fyysisesti yhdistetty yhteen kriteeridokumenttiin, mutta pehmopaperi tulisi tästä huolimatta vielä säilymään omana tuoteryhmänään. Kopio- ja graafisten paperien ja sanomalehtipaperin tuoteryhmät sen sijaan yhdistettäisiin uudeksi graafisen paperin tuoteryhmäksi tuoteryhmänumeron 011 alle.

Jos kriteeriehdotukset hyväksytään äänestyksessä, julkaistaan uudet kriteerit vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoa vaatimusten uusimisesta:

Graafinen paperi, pehmopaperi ja pehmopaperituotteet: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/Paper_products/index.html

Voiteluaineet: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/Lubricants/index.html

EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki