Suomen organisaatio

Suomessa EU-ympäristömerkin toimivaltaisen elimen tehtävää hoitaa eli merkkiä hallinnoi Motiva Services Oy:n Ympäristömerkintä-yksikkö. Toimintaa valvoo Ympäristöministeriö.

Ympäristömerkintä – Motiva Services Oy
Asiantuntija
Kirsi Auranmaa
puh. 09 6122 5106, gsm 0400 949 491
sähköposti: kirsi.auranmaa(at)ecolabel.fi

Suomen ympäristömerkintälautakunta

Ympäristömerkintälautakunnan tarkoituksena on edistää  EU-ympäristömerkin toimintaa Suomessa. Se muodostaa Suomen kannan EU-ympäristömerkkiin liittyvissä asioissa. Lautakunta muun muassa ottaa kantaa merkin kriteereihin.

Ympäristömerkintälautakunta 2015-2017

Puheenjohtaja

Magdalena Lönnroth, Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen päällikkö ja salkunhoitaja

Jäsenet

Ari Nissinen, Suomen ympäristökeskus
Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen, Työ- ja elinkeinoministeriö TEM
Sampo Seppänen, Suomen Yrittäjät
Jenni Vainioranta, Kuluttajaliitto
Johan Sipinen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Juhani Ilmola, Kaupan liitto
Mia Suominen, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Pekka Vuorinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Taina Nikula, Ympäristöministeriö

Esittelijä

Kirsi Auranmaa, Ympäristömerkintä – Motiva Services Oy

Sihteeri

Pia Kauramäki, Ympäristömerkintä – Motiva Services Oy

EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki