Julkiset hankinnat

Vuoden 2017 alussa voimaan tullut hankintalaki tarjoaa hyvät mahdollisuudet ympäristönäkökohtien ja ympäristömerkkien huomioimiseen julkisissa hankinnoissa. Ympäristömerkintä on julkaissut oppaan, jossa kerrotaan, miten ympäristömerkit – Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki – voi käytännössä huomioida.

Tutustu oppaaseen

EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki