Avaa ovi vihreään hotelliin

Helsinkiläinen Hotelli AVA on Helsingin Vallilan vihreä helmi. Tunnelmaltaan kodinomainen, rento ja savuton hotelli on EU-ympäristömerkitty. AVAssa työmatkalaiset, lomailijat, konserttivieraat, perheet, urheilujoukkueet ja vaikkapa messurakentajat majoittuvat poikkeuksellisen ympäristöystävällisesti.

Hotelli AVA on Helsingin ensimmäinen EU-ympäristömerkitty hotelli. Kestävä kehitys on ollut toiminnan ytimessä jo pitkään.

– Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita, ja yksi niistä on ympäristövastuullisuus. Haimme EU-ympäristömerkkiä vuonna 2012 saadaksemme paremmin näkyvyyttä jo tehdylle ympäristötyölle. Samalla saimme mittariston ympäristötyön kehittämistä varten, kertoo hotellipäällikkö Raisa Hokkanen.

EU-ympäristömerkin saaminen on tarkoittanut AVAssa energian- ja vedenkulutuksen vähentämistä, uusiutuvien energianlähteiden suosimista, energiaa säästävien lamppujen käyttöä, kierrätystä ja ympäristöystävällisempien kemikaalien käyttöä. Oma lukunsa ovat myös ympäristöviestintä ja ympäristökasvatus.

– Lisäksi ympäristöystävällisyys huomioidaan kaikissa valinnoissa oli kyse sitten hotellin käytävämatoista tai laitehankinnoista, Hokkanen kertoo.

Moni asia vihersi AVAssa jo ennen EU-ympäristömerkin hankintaa. Merkki oli tullut tutuksi hotellin siivouksesta huolehtivan yrityksen suosimien, ympäristöystävällisten pesuaineiden vuoksi.

– Pesuaineiden ja energiankäyttö oli AVAssa jo entuudestaan hyvällä mallilla. EU-ympäristömerkin myötä hotellihuoneisiin vaihdettiin vettä säästävät hanat ja suihkut, ja huoneiden muuta varustusta päivitettiin ekologisempaan suuntaan. Lisäsimme myös lajittelua ja kierrätystä, ja ohjeistimme asiakkaita toimimaan ympäristöystävällisemmin, hotellipäällikkö Hokkanen listaa.

Eu-ympäristömerkki palvelee hotellia ja asiakkaita

Raisa Hokkanen kertoo EU-ympäristömerkin tukevan hotellin kestävän kehityksen toimintastrategiaa.

– Koemme koko Euroopan laajuisen merkin arvokkaaksi, sillä hotellin vieraista n. 45 % on ulkomaalaisia. Merkki saattaa olla heille entuudestaan tuttu. Lisäksi merkin selkeä hakuprosessi ja matala taloudellinen kynnys edesauttoivat valintaa.

Hotellipäällikkö Hokkasen mukaan kuluttajat ovat alkaneet kiinnittää enemmän huomiota käyttämiensä tuotteiden ja palveluiden ympäristöystävällisyyteen. EU-ympäristömerkin avulla hotelli pystyy kertomaan asiakkaille ekologisuudestaan, arvoistaan ja laadustaan yksinkertaisella ja uskottavalla tavalla.

– Asiakkaamme ovat huomanneet EU-ympäristömerkin, ja olemme saaneet positiivista palautetta. Kerromme vieraillemme mahdollisuudesta vaikuttaa ympäristöasioihin ja kannustamme heitä osallistumaan. Lisäkysymyksissä henkilökunta avustaa asiakasta mielellään.

ava-ravintola

Eu-ympäristömerkki on konkreettinen kannustin hotelllille

AVAssa ympäristömerkki on kätevä toiminnan mittari. Se muistuttaa siitä, että ympäristöasioiden kehittäminen on jatkuva prosessi, ja toimintaa voi aina parantaa entisestään.

– AVAssa vuotuinen ympäristöprojekti on kirjattuna yrityksen toimintasuunnitelmaan.

Merkkiä hakiessamme AVAn sähköstä 60 % saatiin uusiutuvista energialähteistä. Nykyisin kaikki kiinteistön käyttämä sähkö on uusiutuvaa energiaa, hotellipäällikkö Hokkanen kertoo.

Merkki on antanut lisäpotkua ympäristötavoitteiden täyttämiseen.

– EU-ympäristömerkin myöntämisen jälkeen olemme pystyneet pienentämään sähkön- ja kaukolämmön kulutusta entisestään. Uusimme energiansäästölamppujamme energiatehokkaammiksi led-valoiksi sekä seuraamme kulutusta energialaitoksen etäpalvelun avulla. Energiankulutuksen vähentyminen näkyy suoraan hotellin sähkölaskussa. Myös jätekustannukset, vesilasku ja pesulakulut on saatu pienemmiksi.

Merkki tuo yhteisöllisyyttä ja tekemisen meininkiä

EU-ympäristömerkillä on ollut positiivinen vaikutus myös työyhteisön sisällä.

– EU-ympäristömerkki on tuonut meille lisää yhteishenkeä, innostuneisuutta ja innovatiivisuutta, kun koko henkilökunta pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan hotellin toimintaan, Raisa Hokkanen kertoo.

Hotellin henkilökunnan sitoutumisesta ympäristöarvoihin kertoo myös se, että hotellin ympäristöystävälliset toimintatavat on omaksuttu myös henkilökohtaisessa elämässä.

– Nyt myös vapaa-ajalla on helppo toimia vastuullisesti.

EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki