Painoalan eurooppalainen edelläkävijä

Helprint Oy sai ensimmäisenä syväpainolaitoksena Euroopassa EU-ympäristömerkin. Merkki on tuonut painotalolle uusia markkinoita ja asiakkuuksia.

Jokainen suomalainen on joskus pidellyt käsissään Helprintin painamia tuotteita. Helprintin vuonna 2015 painamista tuotteista 7,5 % oli EU-ympäristömerkittyjä. EU-ympäristömerkin ovat saaneet Mikkelissä painettavat aikakauslehdet, tuotekuvastot ja mainospainotuotteet.

Helprintin asiakkaita ovat kansainväliset sekä isot pohjoismaiset ja kotimaiset myyntiketjut. Päämarkkina-alueita ovat Pohjoismaat, Venäjä ja Iso-Britannia.

– Meillä Helprintissä tyypillisiä asiakkaita ovat suuret monikansalliset yritykset, joille ympäristöasiat ovat erittäin merkittävässä roolissa, kertoo HSEQ Manager Juha Pulkkinen.

Kierrätystä ja ympäristökuormituksen ennaltaehkäisyä

EU-ympäristömerkittyjen tuotteiden pitää täyttää tiukat kriteerit materiaalivalinnoista lähtien. Myös kierrätettävyyttä mitataan. Valmis tuote ei myöskään saa sisältää vaaralliseksi luokiteltuja ainesosia.

– Lisäksi tuotteen valmistuksen tulee täyttää tiukat päästövaatimukset, kertoo Juha Pulkkinen.

Pulkkisen mukaan EU-ympäristömerkin kriteerien täyttäminen vaati Helprintiltä esimerkiksi painolaitoksen jätevedenpuhdistamon prosessien tarkkaa säätämistä.

– Ehkäisemme haitallisten ympäristövaikutusten syntymistä, sekä pyrimme kierrättämään käytännössä kaikki mahdolliset jätelajikkeet.

Alan eurooppalainen edelläkävijä

Helprint sai EU-ympäristömerkinnän käyttöoikeuden ensimmäisenä syväpainolaitoksena Euroopassa. Yrityksessä ollaan saavutuksesta ylpeitä.

– Olemme olleet ympäristöasioissa syväpainolaitosten edelläkävijä. Meillä on ollut ympäristöjohtamisen järjestelmä ISO14001 sertifioituna jo vuodesta 2003, samoin kuin ISO 9001 sekä OHSAS 18001. Pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin saimme jo vuonna 2000.

Meriitit eivät tähän lopu, sillä Helprintillä on myös puun alkuperäketjun FSC- ja PEFC Chain of Custody -sertifikaatit.

EU-ympäristömerkki avaa ovia kansainvälisillä markkinoilla

Helprint valitsi EU-ympäristömerkin palvellakseen kaikkia asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla ympäristöasioissa. Merkin käyttö kertoo siitä, että tuote on painettu ympäristöystävällisesti painolaitoksessa, joka täyttää EU-alueen tiukimmat ympäristönormit.

Helprintin työ ympäristöasioiden parissa ja edelläkävijänä on laajentanut asiakaskuntaa.

– Meiltä tilatessaan asiakas voi olla varma siitä, että hän saa parhaan tuotteen myös ympäristömielessä, Pulkkinen sanoo.

Helprintillä on ollut EU-ympäristömerkki vuodesta 2013 lähtien.

– Merkki on avannut markkinoita ja mahdollistaa toimitukset myös ympäristökriittisille asiakkaille Euroopan alueella, Pulkkinen summaa.

 

EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki