Tutkimustietoa

Ympäristömerkintä tutkii ympäristömerkkeihin liittyen ostajien asenteita, ostokäyttäytymistä sekä merkkien tunnettuutta sekä arvostusta. Tässä kootusti tuoreimpia tutkimustuloksia EU-ympäristömerkistä.

Ympäristöasioilla on vaikutusta ostopäätöksessä

Suomalaisista 72 %  on kiinnostunut toimimaan ympäristön hyväksi (YouGov 2013).

Merkin tunnettuus on kasvussa

EU-ympäristömerkin tunnettuus on nousussa Suomessa. Vuonna 2011 tunnettuus oli 15 %. Kaksi vuotta myöhemmin toteutetun tutkimuksen mukaan se oli kasvanut 20 %:iin ja tuoreimpien, alkuvuodelta 2015 peräisin olevien lukujen mukaan jo 25 %:iin. Tunnettuustutkimukset on tehnyt YouGov.

EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki