Painotuotteiden ja sanomalehtipapereiden kriteerit on hyväksytty

Painotuotteiden ja sanomalehtipapereiden kriteerit on hyväksytty sääntelykomitean äänestyksessä. Kriteereiden lopullinen hyväksyntäprosessi on meneillään ja ne julkaistaan EY:n virallisessa lehdessä kesäkuussa 2012. Tämän jälkeen kiinnostuneet painotalot ja sanomalehtipapereiden valmistajat voivat hakea EU-ympäristömerkin käyttöoikeutta. EU- ympäristömerkillä on tämän jälkeen hyväksytyt arviointiperusteet 28 tuoteryhmälle.

EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki