UPM:n sanomalehtipapereille EU-ympäristömerkki

UPM:n kahdelle sanomalehtipaperille – UPM News ja UPM EcoBasic – on myönnetty EU-ympäristömerkki. Kyseessä ovat ensimmäiset koskaan EU-ympäristömerkin saaneet sanomalehtipaperit.

EU-ympäristömerkityn sanomalehtipaperin kuiduista vähintään 70 % on oltava kierrätyskuituja. Muiden kuin kierrätyskuitujen tulee täyttää kestävää metsänhoitoa ja alkuperäketjun jäljitettävyyttä koskevat, riippumattoman sertifiointijärjestelmän, kuten FSC tai PEFC, vaatimukset. Merkki asettaa vaatimuksia myös paperinvalmistuksen energiankulutukselle, käytettäville kemikaaleille, päästöille veteen ja ilmaan sekä jätehuollolle. EU-ympäristömerkin sanomalehtipapereita koskevat vaatimukset julkaistiin heinäkuussa 2012.

EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki