Erweko Oy:lle oikeus painaa EU-ympäristömerkittyjä painotuotteita

Erweko Oy on yksi harvoista suomalaisista painotaloista, joka saa käyttää EU-ympäristömerkkiä tuotteissaan. Merkki painotuotteessa kertoo sen olevan valmistettu mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittaen. Erwekon lisenssi kattaa erilaiset esitteet, mainosmateriaalit, lehdet ja katalogit.

EU-ympäristömerkityn painotuotteen painamisessa voidaan käyttää vain EU-ympäristömerkin saaneita papereita. Värien ja muiden painotoiminnassa käytettävien kemikaalien tulee täyttää tiukat, ympäristö- ja terveysvaikutuksia koskevat vaatimukset. Lisäksi painotuotteen tulee olla kierrätettävä. Merkki asettaa vaatimuksia myös muun muassa painon energiankulutukselle, päästöille, jätehuollolle ja jätepaperin määrälle.

EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki