Anne-Mari Virolaisesta uusi Ympäristömerkintä-lautakunnan puheenjohtaja

Anne-Mari Virolainen on nimitetty Ympäristömerkintälautakunnan puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.

Ympäristömerkintälautakunta edistää sekä pohjoismaisen Joutsenmerkin että EU-ympäristömerkin toimintaa Suomessa.

Lautakunta ottaa kantaa muun muassa uusien tuoteryhmien valintaan, ympäristömerkkien kriteereihin sekä kriteerien valmisteluun liittyviin keskeisiin ympäristökysymyksiin ja niitä käsitteleviin selvityksiin.

EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki