Puu-, korkki- ja bambupohjaisille lattianpäällysteille uudet kriteerit

EU-ympäristömerkin uudistetut kriteerit puu-, korkki- ja bambupohjaisille lattianpäällysteille julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 2.2.2017.

Tuoteryhmän nimi oli aiemmin ”puiset lattianpäällysteet”. Uuteen nimeen päädyttiin, koska tuoteryhmämääritelmän kattamat korkki ja bambu eivät ole puuta.

Keskeisimmät muutokset aiempiin vaatimuksiin verrattuna ovat:

  • Kriteeristöä on pyritty yksinkertaistamaan.
  • Tuotannon energiankulutusta koskeva vaatimus on nostettu kaikkein tärkeimmäksi, koska se aiheuttaa suurimman ympäristökuormituksen.
  • Puu-, korkki- tai bambupohjaisen materiaalin minimimäärä on laskettu 90 %:sta 80 %:iin, jotta laminaattilattiatkin voisivat läpäistä vaatimukset.
  • Sertifioidun raaka-aineen osuutta koskeva vaatimus (70 %) on ulotettu koskemaan puun lisäksi myös korkkia ja bambua.
  • Lattianpäällysteen suojaaminen biosideillä ja palonestoaineilla on täysin kielletty (säilöntäaineet sallitaan vesiliukoisissa lakoissa ja liimoissa).

Uudistettujen vaatimusten voimassaoloajaksi vahvistettiin 6 vuotta.

Täältä löydät uudet kriteerit eri kieliversioina.

EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki