Opas ympäristömerkin käyttämiseen julkisissa hankinnoissa julkaistiin

Uusi hankintalaki tarjoaa hyvät mahdollisuudet ympäristönäkökohtien ja ympäristömerkkien huomioimiseen julkisissa hankinnoissa. Ympäristömerkintä on julkaissut oppaan, jossa kerrotaan, miten ympäristömerkit – EU-ympäristömerkki ja Joutsenmerkki – voi käytännössä huomioida.

Uuden lain lähtökohta on, että hankintayksiköt voivat edellyttää kilpailutuksen kohteena olevilta tuotteilta tai palveluilta tiettyä ympäristömerkkiä. Aiemmin hankintalaki mahdollisti ainoastaan ympäristömerkkien taustalla olevien kriteerien vaatimisen ja toivotun ympäristömerkin perään piti lisätä ilmaisu ”tai vastaava”. Uuden lain mukaan hankintayksikkö voi vaatia tiettyä merkkiä näytöksi siitä, että hankinnan kohde vastaa ympäristöominaisuuksia.

Tutustu oppaaseen

Ympäristömerkintä järjestää 28.4. klo 13-14 webinaarin ”Ympäristömerkkien – EU-ympäristömerkin ja Joutsenmerkin – käyttäminen julkisissa hankinnoissa”. Ilmoittaudu jo nyt mukaan!

EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki