EU-ympäristömerkkivaatimukset aurinkosähkömoduuleille, -inverttereille ja -järjestelmille?

Parhaillaan on käynnissä valmisteleva selvitys siitä, mitkä EU:n kestävän tuotepolitiikan välineet soveltuvat aurinkosähkömoduuleille, -inverttereille ja -järjestelmille. Selvitys kattaa

  • ekosuunnitteluvaatimukset (ecodesign),
  • energiamerkin,
  • EU-ympäristömerkin ja
  • GPP-kriteerit (GPP = vihreät julkiset hankinnat).

Selvityksen neljä ensimmäistä osaraporttia on julkaistu 11.6.2018 ja ne löytyvät sivulta http://susproc.jrc.ec.europa.eu/solar_photovoltaics/documents.html.

Raportteja tullaan käsittelemään sidosryhmäkokouksessa, joka pidetään Brysselissä 29.6.2018. Kokousta seuraa neljän viikon kommentointiaika.

Lisätietoa selvityksestä

Projektisuunnitelma

Materiaali

Sidosryhmäksi rekisteröityminen

EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki