EU Ecolabel – EU:s officiella miljömärke

EU:s miljömärkningsystem, som symboliseras av blomman, inrättades 1992. Det är ett sertifieringsystem som hjälper konsumenter att välja miljöanpassade produkter och tjänster.

Under de senaste tjugo åren har EU Ecolabel (tidigare känd som Blomman) blivit känd som en europeisk produktsymbol som ger konsumenterna enkel och exakt vägledning. Alla produkter som är märkta med EU Ecolabel har kontrollerats av oberoende organ för att garantera att de uppfyller stränga miljö- och prestandakriterier. Det finns för närvarande över 30 olika produktgrupper och mer än 2000 licenser har redan tilldelats för tusentals produkter. EU Ecolabel handhas av Europeiska unionens miljömärkningsnämnd (EUEB), med stöd av Europeiska kommissionen samt alla medlemsstater i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I miljömärkningsnämnden ingår representanter från näringslivet, miljöskyddsgrupper och konsumentorganisationer.

Varför behövs EU Ecolabel?

Vi brottas i dag med en rad olika miljöproblem: global uppvärmning, nedbrytning av ozonskiktet, förorenade floder, förlust av biologisk mångfald och växande sopberg, för att bara nämna några. Men lyckligtvis börjar konsumenterna inse att de kan påverka utvecklingen i positiv riktning och aktivt bidra till att skydda miljön genom att köpa produkter som är skonsammare för miljön.

EU:s miljömärkningsprogram är ett enkelt sätt att hjälpa dig att göra välgrundade val när du köper en produkt. EU Ecolabel är känd över hela Europa och täcker ett stort antal produktgrupper, vilket gör att det är lättare att känna igen kvalitetsprodukter som är mindre skadliga för miljön.

Hur känner jag igen en produkt med EU Ecolabel?

När en produkt har tilldelats EU Ecolabel får blomsymbolen visas var som helst på produkten. Den kan finnas på förpackningen eller på etiketten.

Vilka typer av produkter är märkta med EU Ecolabel?

EU:s miljömärkningsprogram är öppet för alla produkter och tjänster, utom livsmedel, drycker, läkemedel och medicintekniska produkter. Det finns för närvarande över 30 produktkategorier som kan få den här utmärkelsen. Det rör sig om alltifrån logitjänster, vitvaror, rengöringsmedel och madrasser till kontorsmaterial, trädgårdsprodukter och ”gör det själv”-produkter.

Hur går det till när en produkt tilldelas EU Ecolabel?

Det finns ingen mänsklig aktivitet som är helt ”miljövänlig”, men det går alltid att minska den påverkan som vissa produkter har på miljön. Inom EU:s miljömärkningsprogram har man därför fastställt ett antal miljö- och prestandakriterier som används för att bedöma produkterna. För att en produkt ska kunna tilldelas EU Ecolabel måste den uppfylla alla kriterier. Miljökriterierna tar hänsyn till produktens hela livscykel – från det att den tillverkas och används, tills den kasseras (”från vaggan till graven”).

Är miljöanpassade produkter dyrare än andra produkter?

Nej, inte nödvändigtvis. Vissa miljömärkta produkter är dyrare, andra inte, det varierar från produkt till produkt. En produkt som är märkt med EU Ecolabel har hur som helst ett mervärde, eftersom den minskar påverkan på miljön och uppfyller stränga prestandakriterier.

Är miljöanpassade produkter lika bra som motsvarande icke-ekologiska produkter?

EU Ecolabel tilldelas dessutom bara till produkter som garanterat är lika effektiva som konventionella produkter.

Från EU:s officiella Ecolabel -sidor kan du finna mer information om EU Ecolabel samt lista över EU Ecolabel-märkta produkter och tjänster. Om du ha frågor angående EU Ecolabel i Finland, kontakta gärna Miljömärkning Finland, Kirsi Auranmaa (kirsi.auranmaa@ecolabel.fi / +358 400 949 496).

EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki