Hankkijalle

Niin julkiset kuin yritystenkin hankinnat aiheuttavat volyyminsa johdosta merkittäviä ympäristövaikutuksia. Hankkijat voivatkin olla ympäristövastuullisen kulutuksen edelläkävijöitä ja suunnannäyttäjiä.

EU-ympäristömerkki haluaa yhdessä Joutsenmerkin kanssa olla mukana helpottamassa ympäristöystävällisten tuotteiden ja palveluiden tunnistamista satojen, jopa tuhansien vaihtoehtojen joukosta. Ota ympäristömerkki hankintakriteeriksi. Oma työsi nopeutuu ja helpottuu. Lisäksi tiedät varmasti tekeväsi ympäristölle parempia valintoja.

Vuoden 2017 alussa voimaan tullut hankintalaki tarjoaa hyvät mahdollisuudet ympäristönäkökohtien ja ympäristömerkkien huomioimiseen myös julkisissa hankinnoissa. Ympäristömerkintä on julkaissut oppaan, jossa kerrotaan, miten ympäristömerkit – Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki – voi käytännössä huomioida.

Lisätietoa

  • Tutustu ympäristömerkkien käyttöä julkisissa hankinnoissa esittelevään oppaaseen.
  • Lue lisää ympäristömerkeistä yritysten hankinnoissa Joutsenmerkin sivuilta.
EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki