EU-ympäristömerkityt tuotteet ja palvelut

EU-ympäristömerkitty tuote tai palvelu täyttää tiukat vaatimukset, jotka koskevat paitsi tuotteesta tai palvelusta aiheutuvia ympäristövaikutuksia, myös tuotteen toimivuutta ja turvallisuutta käyttäjälle.

Jotta EU-ympäristömerkki voidaan myöntää tuotteelle tai palvelulle, tulee sen ensinnäkin kuulua merkinnän piiriin. Eli kyseisenlaiselle tuotteelle tai palvelulle pitää olla olemassa ennalta laaditut EU-ympäristömerkin kriteerit. Esimerkiksi pyykinpesuaineille voi merkkiä hakea, mutta autoille ei, koska EU-ympäristömerkin piirissä ei ainakaan toistaiseksi ole tuoteryhmää ”autot”.

Hakeminen on yrityksille vapaaehtoista. Merkki voidaan myöntää kaikissa EU-maissa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa ja Sveitsissä. Sitä haetaan oman maan toimivaltaiselta elimeltä, Suomessa  Ympäristömerkintä Suomi Oy:ltä.

Koko Euroopassa on yrityksille myönnetty yli 2000 ympäristömerkkilisenssiä. Eniten niitä on Ranskassa, Saksassa ja Italiassa. Suosituimmat tuoteryhmät ovat majoituspalvelut, yleis- ja saniteettitilojen puhdistusaineet sekä maalit ja lakat.

Huonekalut

EU-ympäristömerkki puuhuonekaluissa tarkoittaa
 • käytetyn puun olevan kestävästi hoidetusta metsästä tai kierrätettyä
 • että terveydelle ja ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä on minimoitu
 • tuotteiden olevan laadukkaita ja kestäviä, helposti purettavia ja kierrätettäviä

Huuhtelevat wc-laitteistot ja urinaalilaitteistot

EU-ympäristömerkki tuotteessa tarkoittaa, että
 • se on vedenkäytöltään tehokas
 • sen valmistuksessa on rajoitettu ympäristölle ja terveydelle haitallisten aineiden käyttöä
 • sillä on pienemmät ympäristövaikutukset käytön jälkeen
 

Jalkineet

EU-ympäristömerkki
 • rajoittaa ympäristölle ja/tai terveydelle vaarallisten aineiden käyttöä jalkineiden valmistuksessa
 • rajoittaa materiaalien valmistuksesta vesistöön kulkeutuvien päästöjen määrää ja laatua
 • tarkoittaa, että jalkine on kestävä ja laadukas

Käsitiskiaineet

EU-ympäristömerkitty käsitiskiaine
 • sisältää vähemmän terveydelle tai ympäristölle haitallisia aineita
 • aiheuttaa vähemmän haitallisten aineiden päästöjä
 • on vähintään yhtä tehokas kuin vastaava ympäristömerkitön tuote

Kasvualustat, maanparannusaineet ja kate

EU-ympäristömerkki tuotteessa tarkoittaa, että
 • sen  sisältämä orgaaninen aines on kierrätettyä
 • se ei sisällä turvetta eikä bakteereja
 • se ei saastuta maaperää raskasmetelleilla

Konetiskiaineet

EU-ympäristömerkitty konetiskiaine
 • ei sisällä tiettyjä ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita eikä hajusteita
 • aiheuttaa vähemmän levien kasvua vesistöissä
 • on yhtä laadukas kuin muut vastaavat tuotteet

Kopio- ja graafiset paperit

EU-ympäristömerkityn paperin valmistuksessa on
 • käytetty kierrätyskuituja tai puuta, joka on peräisin kestävästi hoidetusta metsästä
 • vähennetty vaarallisten kemikaalien käyttöä
 • vähennetty haitallisten aineiden päästöjä ilmaan ja veteen
         

Kovat päällysteet

EU-ympäristömerkitty kova päällyste (esim. keraaminen laatta)
 • on raaka-aineiltaan turvallisempi ympäristölle ja terveydelle
 • on valmistettu pienemmin haitallisten aineiden päästöin
 • on valmistettu energiatehokkaasti

Kovien pintojen puhdistusaineet

EU-ympäristömerkitty puhdistusaine
 • sisältää vähemmän terveydelle tai ympäristölle haitallisia aineita
 • rasittaa vähemmän vesiekosysteemiä
 • on vähintään yhtä tehokas kuin vastaava ympäristömerkitön tuote

Majoitusliikkeet ml. leirintäalueet

Eu-ympäristömerkityssä majoitusliikkeessä
 • suositaan uusiutuvien energialähteiden käyttöä
 • vähennetään energian- ja vedenkulutusta ja minimoidaan jätteiden määrää monin eri toimin
 • suositaan ympäristömerkittyjä tuotteita, mm. puhdistusaineita, saippuoita ja tekstiilejä

Painotuotteet

EU-ympäristömerkki tarkoittaa, että
 • painotuote on kierrätettävä
 • painotuote painetaan paperille, jolla on vähäinen ympäristövaikutus
 • ympäristölle vaarallisten kemikaalien käyttöä on rajoitettu painamisessa

Paperin jatkojalosteet

Paperin jatkojalosteilla tarkoitetaan kirjekuoria, paperikasseja, paperipohjaisia arkistointitarvikkeita sekä muistikirjoja, lehtiöitä ja kalentereita. EU-ympäristömerkitty paperin jatkojalosteessa on valmistettu
 • käyttäen kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa kuitua tai kierrätyskuitua
 • käyttäen vähemmän vaarallisia kemikaaleja
 • energiankäyttöä minimoiden

Patjat

EU-ympäristömerkitty patja
 • on valmistettu päästöjä minimoiden
 • sisältää vähemmän ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita
 • on testatusti kestävä ja laadukas

Pehmopaperit

Pehmopaperien tuoteryhmään kuuluvat keittiö- ja wc-paperit, servietit, paperipyyhkeet ja nenäliinat. Eu-ympäristömerkitty pehmopaperi on valmistettu
 • käyttäen kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa kuitua tai kierrätyskuitua
 • käyttäen vähemmän vaarallisia kemikaaleja
 • energiankäyttöä minimoiden

Poishuuhdeltavat kosmeettiset valmisteet

EU-ympäristömerkitty shampoo, saippua, hoitoaine ja partavaahto
 • on suurelta osin biohajoava
 • sisältää vähemmän haitallisia aineita
 • on yhtä laadukas kuin vastaava ei-merkitty tuote
 

Puu-, korkki- ja bambupohjaiset lattianpäällysteet

EU-ympäristömerkitty puinen lattianpäällyste on valmistettu
 • käyttäen kestävästi kasvatettua puumateriaalia, korkkia ja bambua tai uusiopuuta
 • käyttäen vähemmän vaarallisia kemikaaleja
 • energiankäyttöä minimoiden
 

Pyykinpesuaineet

EU-ympäristömerkitty pyykinpesuaine
 • on suurelta osin biohajoava
 • sisältää vähemmän haitallisia aineita
 • pesee yhtä hyvin kuin vastaava ei-merkitty tuote

Sanomalehtipaperit

EU-ympäristömerkitty sanomalehtipaperi on valmistettu
 • käyttäen kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa kuitua tai kierrätyskuitua
 • käyttäen vähemmän vaarallisia kemikaaleja
 • energiankäyttöä minimoiden
     

Sisä- ja ulkomaalit ja -lakat

EU-ympäristömerkityt sisä- ja ulkomaalit ja -lakat
 • eivät sisällä raskasmetalleja, syöpää aiheuttavia tai myrkyllisiä aineita
 • sisältävät haihtuvia orgaanisia hiilivetyjä hyvin rajoitetusti
 • ovat läpäisseet riittoisuutta, tarttuvuutta sekä veden-, pesun- ja kulutuksenkestävyyttä mittaavat testit

Tekstiilituotteet

EU-ympäristömerkki tekstiilituotteessa tarkoittaa, että
 • sen tuotannossa on minimoitu ympäristölle ja terveydelle haitallisten aineiden käyttöä
 • tekstiilissä ei ole mm. epäorgaanisia kuituja, atsoväriaineita eikä lyijypohjaisia pigmenttejä
 • tekstiilin väri kestää hikoilua, hankausta, pesua ja valoa

Televisiot

EU-ympäristömerkitty televisio
 • kuluttaa vähemmän energiaa käytössä ja standby –tilassa
 • sisältää vähemmän terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita
 • on suunniteltu kestäväksi ja helposti kierrätettäväksi

Teollisuuden ja laitosten koneastianpesuaineet

EU-ympäristömerkitty teollisuuden/laitosten koneastianpesuaine
 • sisältää vähemmän terveydelle tai ympäristölle haitallisia aineita
 • rasittaa vähemmän vesiekosysteemiä
 • on vähintään yhtä tehokas kuin vastaava ympäristömerkitön tuote
 

Teollisuuden ja laitosten pyykinpesuaineet

EU-ympäristömeritty teollisuuden/laitosten pyykinpesuaine
 • sisältää vähemmän terveydelle tai ympäristölle haitallisia aineita
 • rasittaa vähemmän vesiekosysteemiä
 • on vähintään yhtä tehokas kuin vastaava ympäristömerkitön tuote

Tietokoneet

EU-ympäristömerkitty tietokone
 • kuluttaa vähemmän energiaa käytössä ja standby –tilassa
 • sisältää vähemmän terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita
 • on helppo purkaa ja kierrättää

Tulostimet, kopiokoneet ja monitoimilaitteet

EU-ympäristömerkki tulostimissa, kopiokoneissa ja monitoimilaitteissa tarkoittaa, että
 • kuluttaa vähemmän energiaa käytössä ja standby –tilassa
 • sisältää vähemmän terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita ja aiheuttaa vähemmän päästöjä
 • on helppo purkaa ja kierrättää ja muste- sekä väriainetarvikkeet ovat kierrätettäviä
 

Vesikiertoiset lämmittimet

EU-ympäristömerkki vesikiertoisessa lämmittimessä tarkoittaa, että
 • tuote on energiatehokkaampi
 • siitä aiheutuu vähemmän kasvihuonepäästöjä
 • se on valmistettu minimoiden ympäristölle tai terveydelle haitallisten aineiden käyttöä
 

Voiteluaineet

EU-ympäristömerkitty voiteluaine
 • sisältää paljon uusiutuvia raaka-aineita
 • sisältää vähemmän haitallisia aineita
 • on tehokas
     
EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki