Hakeminen ja maksut

EU-ympäristömerkkiä voi hakea tuotteelle tai palvelulle, joka täyttää sille asetetut kriteerit. Hakemuksen käsittelystä ja merkin käytöstä veloitettavat maksut riippuvat mm. yrityksen koosta ja tuotteen tai palvelun liikevaihdosta.

EU-ympäristömerkin hakeminen

Merkin hakeminen on yrityksille vapaaehtoista. Merkki voidaan myöntää kaikissa EU-maissa sekä Islannissa, Liechtensteinissa ja Norjassa. Sitä haetaan oman maan toimivaltaiselta elimeltä, Suomessa Ympäristömerkintä Suomi Oy:ltä. Myönnetty merkki on kuitenkin voimassa koko EU:ssa – ja halutessaan sitä voi käyttää Euroopan ulkopuolellakin.

Kriteeridokumentit löydät EU-ympäristömerkin kansainvälisiltä sivuilta. Kriteerit on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Ohjeita eri kieliversioiden selailuun:

 • Klikkaa yllä olevaa linkkiä, joka vie sinut EU:n sivuille. Sivulla listatuista kategorioista löydät kaikki EU-ympäristömerkin tuoteryhmät kriteereineen.
 • Klikkaa tuoteryhmää, johon tuotteesi kuuluu. Ylimpänä on linkki varsinaiseen kriteeridokumenttiin.
 • Klikkaamalla linkkiä pääset EU Lex-sivustolle, josta kriteerit löytyvät kaikilla EU:n virallisilla kielillä.
 • Avaa PDF-tiedosto haluamasi kielen kohdalta.
 • Eri tuoteryhmien valikoissa on myös linkkejä sekä dokumentteja, joihin on hyvä perehtyä: esimerkiksi kriteerejä taustoittavia teknisiä raportteja sekä tiivistelmiä.

Kriteereihin tutustuttuasi ota yhteyttä sen maan kansalliseen organisaatioon, jossa tuote valmistetaan tai johon se maahantuodaan ensimmäisenä tai jossa palvelua tarjotaan. Suomessa tämä organisaatio on Ympäristömerkintä Suomi Oy. Ympäristömerkinnän yhteyshenkilö kertoo tarkemmin tuoteryhmän kriteereistä ja auttaa hakemiseen liittyvissä kysymyksissä.

Kun päätös merkin hakemisesta on tehty, hakemuksen voi lähettää joko Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin yhteisessä hakemusportaalissa tai perinteisellä lomakkeella sähköpostitse.

Täytettävät ja allekirjoitettavat hakemuslomakkeet löydät alta:

Lomakkeita ei tarvita, jos täytät hakemuksen hakemusportaalissa. Vaatimusten täyttymisen osoittamiseksi tarvitaan kuitenkin tuoteryhmittäin vaihtelevia liitedokumentteja.

Tarvittavat dokumentit

Jotta voidaan osoittaa, että tuote tai palvelu täyttää EU-ympäristömerkin vaatimukset, on hakemusprosessin aikana toimitettava vaadittavat asiakirjat, kuten käyttöturvallisuustiedotteet ja testitulokset. Kunkin tuoteryhmän kriteereissä sekä erillisissä tuoteryhmäkohtaisissa hakijan ohjeissa (User Manual) on kerrottu, mitkä dokumentit vaaditaan.

Merkin hakija maksaa itse tarvittavat testaukset. Testit on tehtävä, mikäli mahdollista, ulkopuolisessa ISO 17025 -standardin tai vastaavan mukaan akkreditoidussa laboratoriossa. Hakijan on toimitettava vaaditut tiedot laboratoriosta Ympäristömerkinnälle hyväksyttäväksi.

Ympäristömerkintä tarkistaa hakemuksen ja pyytää lisätietoja tai puuttuvia dokumentteja kahden kuukauden sisällä. Ympäristömerkintä käy myös tarkastuskäynnillä tuotantolaitoksella tai palvelukohteessa, jolle merkkiä haetaan.

Kun hakemuksen kohteena oleva tuote tai palvelu täyttää sille asetetut vaatimukset, myönnetään hakijalle oikeus käyttää merkkiä tuotteessaan ja tuotteen tai palvelun mainonnan yhteydessä. Merkin käyttöoikeudesta peritään maksu.

Ympäristömerkin luotettavuuden varmistamiseksi Ympäristömerkintä voi tarkastaa tuotantolaitoksia tai palveluita ja testata tuotteita myös pistokokein. Mikäli havaitaan, että tuote tai palvelu ei täytä asetettuja vaatimuksia, EU-ympäristömerkin käyttö voidaan kieltää.

Tuotekatalogi

EU-ympäristömerkityt tuotteet ja palvelut listataan julkisesti niin sanottuun EU-ympäristömerkin katalogiin (ECAT). Perustiedot hakijasta sekä tuotteesta tai palvelusta syötetään selainpohjaiseen Ecolabel Application Management -sovellukseen (Ecat_Admin).

ECATin käyttöohjeisiin voit tutustua täällä. Mikäli käytössä on ongelmia, ota yhteyttä Ympäristömerkintään.

Merkin hakemus- ja vuosimaksut

Ympäristömerkintä laskuttaa hakemusmaksun EU-ympäristömerkkiä tuotteelleen tai palvelulleen hakevalta yritykseltä. Hakemuksen tarkastukseen liittyvän tarkastuskäynnin matkakustannukset laskutetaan erikseen.

EU-ympäristömerkin käytöstä veloitetaan vuosimaksu sen jälkeen kun tuotteelle tai palvelulle on myönnetty merkki. Maksu oikeuttaa käyttämään merkkiä esimerkiksi tuotteen tai palvelun pakkauksessa sekä sen markkinoinnissa.

Maksuperusteet on määritelty laissa EU-ympäristömerkistä.

Hakemusmaksu

 • suuryritykset 2 000 €
 • PK-yritykset ja kehittyvien maiden tuotevalmistajat/palveluntarjoajat 600 €
 • mikroyritykset 350 €

Alennukset hakemusmaksusta

 • EMAS-alennus* 30 %
 • ISO 14001 –alennus* 15 %

Vuosimaksu

 • 0,15 % ympäristömerkityn tuotteen/palvelun vuosittaisen myynnin arvosta
 • Vuosimaksu hakijaa ja tuoteryhmää kohti enintään 25 000 € ja vähintään 500 €

Alennukset vuosimaksusta

 • PK- ja mikroyritykset sekä kehittyvien maiden tuotevalmistajat/palveluntarjoajat 25 %
 • EMAS-alennus* 15 %

Tarkastuskäynneistä veloitetaan matka- ja majoituskustannukset. Luvan laajennuksista ja muutoksista veloitetaan 115 €/tunti, kuitenkin enintään 2 000 €/600 €/350 € yrityksen koosta riippuen.

*) EMAS/ISO-alennuksen myöntämisen ehtona on, että hakija nimenomaisesti sitoutuu varmistamaan, että sen ympäristömerkillä varustetut tuotteet vastaavat täysimääräisesti EU-ympäristömerkin myöntämisperusteita sopimuksen koko voimassaolon ajan ja että kyseinen sitoumus on sisällytetty asianmukaisesti sen ympäristöpolitiikkaan ja yksityiskohtaisiin ympäristötavoitteisiin.