EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkittyjä tuotteita on markkinoilla kymmeniä tuhansia, yli 20 tuoteryhmässä. Merkin kriteereissä toistuvia teemoja ovat muun muassa energiatehokkuus, kemikaaliturvallisuus ja kestävästi tuotetut raaka-aineet. Kriteerit laaditaan kaikkien EU-maiden yhteistyönä, ja myönnetty merkki on voimassa koko EU:ssa.

Yli 30 vuotta ympäristötekoja

EU-ympäristömerkki luotiin vuonna 1992 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella. Merkki on käytössä EU-maiden lisäksi Islannissa, Liechtensteinissa ja Norjassa. Jokaisessa maassa on oma organisaationsa valvomassa merkin käyttöä ja huolehtimassa merkin kehitystyöstä. Suomessa merkkiä hallinnoi Ympäristömerkintä Suomi Oy.

EU-ympäristömerkki on osa Euroopan yhteisön kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevaa politiikkaa, jolla pyritään vähentämään kulutuksen ja tuotannon kielteisiä vaikutuksia ympäristöön, terveyteen, ilmastoon ja luonnonvaroihin. Järjestelmän tarkoituksena on edistää sellaisten tuotteiden myyntiä, joiden ympäristönsuojelullinen taso on korkea. Vaatimukset, jotka tuotteiden on täytettävä, perustuvat yhteisön markkinoilla saavutettuun parhaaseen ympäristönsuojelulliseen tasoon.

Euroopan parlamentin ja neuvoston uusittu asetus EU-ympäristömerkistä astui voimaan 20. helmikuuta 2010.

Miksi ympäristömerkki?

Kuluttajalle EU-ympäristömerkki on helppo tapa tehdä vastuullisempia valintoja. Yritykselle merkki on sekä kehitystyön tuki että keino tehdä vastuullisuustyötä luotettavasti näkyväksi.

EU-ympäristömerkki auttaa tekemään ympäristön kannalta hyviä ostopäätöksiä. Merkki kertoo puolueettomasti ja luotettavasti tuotteen tai palvelun kuuluvan ympäristön kannalta tuoteryhmänsä parhaimmistoon. Merkki voidaan myöntää tuotteelle, jonka koko elinkaari täyttää tiukat ympäristö-, turvallisuus- ja laatuvaatimukset. Vaatimustaso pyritään asettamaan siten, että vain 10–20 prosenttia markkinoilla olevista tuotteista voisi saada EU-ympäristömerkin.

Suomen markkinoilla EU-ympäristömerkittyjä tuotteita on tarjolla esimerkiksi kodin puhdistusaineissa, maaleissa, paperituotteissa ja tekstiileissä. Suomessa myönnettyjä voimassaolevia lupia on 11 yrityksellä, tuotevalmistajien lisäksi mm. majoitusliikkeillä. Tuotevalikoima kaupoissa on laajempi, sillä myönnetty lupa on voimassa muuallakin kuin sen myöntäneessä maassa.

Riippumaton, virallinen ja luotettava merkki

EU-ympäristömerkki on niin sanottu tyypin 1 ympäristömerkki. Se tarkoittaa muun muassa, että merkin kriteerit laatii ja merkin myöntää riippumaton kolmas osapuoli. Kriteereissä huomioidaan merkittävimmät ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta, ja vaatimuksia myös tiukennetaan aika ajoin. Kriteerien uudistuessa yrityksen on haettava merkkiä uudelleen siirtymäajan puitteissa. Näin varmistetaan ympäristötyön jatkuvuus.

Kansainvälinen ympäristömerkki

EU-komission ylläpitämältä kansainväliseltä sivustolta löydät runsaasti tietoa ja ohjeita EU-ympäristömerkistä englanniksi. Merkin kriteerit on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

ECAT-tuotekatalogi

EU-ympäristömerkittyjä tuotteita ja palveluja on markkinoilla jo yli 80 000. Myönnettyjä lupia voit selailla tuoteryhmittäin ECAT-katalogissa.