Tuoteryhmät ja kriteerit

EU-ympäristömerkitty tuote tai palvelu täyttää tiukat vaatimukset, jotka koskevat paitsi tuotteesta tai palvelusta aiheutuvia ympäristövaikutuksia, myös tuotteen toimivuutta ja turvallisuutta käyttäjälle.

EU-ympäristömerkin kriteerit laaditaan tuoteryhmäkohtaisesti. Tältä sivulta löydät tuotteet ja palvelut, joille merkki voidaan myöntää. Otsikoita klikkaamalla pääset tutustumaan kriteereihin tarkemmin.

Astianpesuaineet

EU-ympäristömerkitty astianpesuaine:

 • Vähemmän terveydelle tai ympäristölle haitallisia aineita
 • Rasittaa vähemmän vesiekosysteemiä
 • Vähintään yhtä tehokas kuin vastaava ympäristömerkitön tuote

Merkillä on kriteerit niin käsi- ja konetiskiaineille, sekä kuluttajille että ammattilaisille.

Elektroniset näytöt

EU-ympäristömerkitty näyttö tai televisio:

 • Kuluttaa vähemmän energiaa käytössä ja standby–tilassa
 • Vähemmän terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita
 • Suunniteltu kestäväksi ja helposti kierrätettäväksi

Huonekalut ja patjat

EU-ympäristömerkitty huonekalu:

 • Puu kestävästi hoidetuista metsistä tai kierrätettyä
 • Terveydelle ja ympäristölle haitallisten aineiden käyttö minimoitu
 • Laadukas, kestävä sekä helposti purettava ja kierrätettävä

Hygieniatuotteet

EU-ympäristömerkitty hygieniatuote:

 • Tarkat vaatimukset materiaaleille ja tuotannon kemikaaleille
 • Jäljitettävät kuituraaka-aineet
 • Rajoituksia tuotannon päästöille

Tuoteryhmään kuuluvat kertakäyttöiset lasten vaipat, terveyssiteet, tamponit ja liivinsuojat.

Jalkineet

EU-ympäristömerkitty jalkine:

 • Valmistuksessa minimoitu ympäristölle ja/tai terveydelle vaaralliset aineet
 • Rajoituksia tuotannosta vesistöön kulkeutuville päästöille
 • Kestävä ja laadukas

Kasvualustat

EU-ympäristömerkitty kasvualusta tai maanparannusaine:

 • Orgaaninen aines kierrätettyä
 • Ei sisällä turvetta eikä bakteereja
 • Ei saastuta maaperää raskasmetalleilla

Kopiopaperit ja painotuotteet

EU-ympäristömerkitty kopio- tai painopaperi:

 • Kuituraaka-aineet kestävästi hoidetuista metsistä tai kierrätettyjä
 • Vähemmän vaarallisia kemikaaleja
 • Pienemmät päästöt ilmaan ja veteen

Kosmetiikka

EU-ympäristömerkitty kosmetiikkatuote:

 • Suurelta osin biohajoava
 • Vähemmän haitallisia aineita
 • Yhtä laadukas kuin vastaava ympäristömerkitön tuote

Merkki voidaan myöntää myös eläintenhoitotuotteille.

Lattianpäällysteet

EU-ympäristömerkitty lattianpäällyste:

 • Puulattioissa kestävästi tuotetut uusiutuvat raaka-aineet
 • Rajoituksia kiviainesten louhinnan ympäristövaikutuksille ja päästöille
 • Vähemmän vaarallisia kemikaaleja
 • Energiatehokas tuotanto

Merkillä on kriteerit sekä koville päällysteille (kuten keraamisille laatoille) että puulattioille.

Maalit ja lakat

EU-ympäristömerkityt sisä- ja ulkomaalit ja -lakat:

 • Ei raskasmetalleja, syöpää aiheuttavia tai myrkyllisiä aineita
 • Tiukat rajoitukset haihtuville orgaanisille yhdisteille
 • Testatusti riittoisa, hyvin tarttuva ja kestävä

Majoitusliikkeet

EU-ympäristömerkitty majoitusliike:

 • Suosii uusiutuvia energialähteitä
 • Vähentää energian- ja vedenkulutusta ja minimoi jätteiden määrää monin eri toimin
 • Käyttää ympäristömerkittyjä tuotteita, mm. puhdistusaineita, saippuoita ja tekstiilejä

Pehmopaperit

EU-ympäristömerkitty pehmopaperi:

 • Kuituraaka-aineet kestävästi hoidetuista metsistä tai kierrätettyjä
 • Vähemmän vaarallisia kemikaaleja
 • Energiatehokas tuotanto

Tuoteryhmään kuuluvat keittiö- ja wc-paperit, servietit, paperipyyhkeet ja nenäliinat.

Puhdistusaineet

EU-ympäristömerkitty kovien pintojen puhdistusaine:

 • Vähemmän terveydelle tai ympäristölle haitallisia aineita
 • Rasittaa vähemmän vesiekosysteemiä
 • Vähintään yhtä tehokas kuin vastaava ympäristömerkitön tuote

Pyykinpesuaineet

EU-ympäristömerkitty pyykinpesuaine:

 • Suurelta osin biohajoava
 • Vähemmän haitallisia aineita
 • Pesee yhtä hyvin kuin vastaavat tuotteet markkinoilla

Merkillä on kriteerit niin kuluttaja- kuin ammattikäytön pyykinpesuaineille.

Siivouspalvelut

EU-ympäristömerkitty siivouspalvelu:

 • Käyttää ympäristömerkittyjä puhdistusaineita
 • Henkilökuntaa koulutetaan ympäristöasioista
 • Lajittelee tehokkaasti

Tekstiilit

EU-ympäristömerkitty tekstiilituote:

 • Ympäristölle ja terveydelle haitalliset aineet minimoitu tuotannossa
 • Ei sisällä mm. epäorgaanisia kuituja, atsoväriaineita eikä lyijypohjaisia pigmenttejä
 • Vaatteen väri kestää hikoilua, hankausta, pesua ja valoa

Voiteluaineet

EU-ympäristömerkitty voiteluaine:

 • Sisältää paljon uusiutuvia raaka-aineita
 • Vähemmän haitallisia aineita
 • Voitelee tehokkaasti