Maksut

Ympäristömerkintä laskuttaa hakemusmaksun EU-ympäristömerkkiä tuotteelleen/palvelulleen hakevalta yritykseltä. Hakemus otetaan käsittelyyn vasta kun hakemusmaksu on maksettu. Hakemuksen tarkastukseen liittyvän tarkastuskäynnin matkakustannukset laskutetaan erikseen.

EU-ympäristömerkin käytöstä laskutetaan vuosimaksua sen jälkeen kun tuotteelle/palvelulle on myönnetty merkki. Maksu oikeuttaa käyttämään merkkiä tuotteen tai palvelun yhteydessä sekä sen markkinoinnissa.

Maksuperusteet on määritelty laissa EU-ympäristömerkistä.

Tehdaskohtainen hakemusmaksu

suuryritykset  2 000 €
PK-yritykset ja kehitysmaiden tuotevalmistajat/palveluntarjoajat  600 €
mikroyritykset 350 €

Alennukset hakemusmaksusta

EMAS-alennus 30 %
ISO 14001 –alennus 15 %

Vuosimaksu

0,15 % ympäristömerkityn tuotteen/palvelun vuosittaisen myynnin arvosta *)
Vuosimaksu on hakijaa ja tuoteryhmää kohti enintään 25 000 € ja vähintään 500 €.

Alennukset vuosimaksusta

mikroyritykset, PK-yritykset ja kehitysmaiden tuotevalmistajat/palveluntarjoajat 25 %
EMAS-alennus 15 %

*) Majoituspalvelujen vuosittainen myynti lasketaan kertomalla myyntihinta yöpymisvuorokausien määrällä ja vähentämällä saadusta tulosta 50 prosenttia. Myyntihinnaksi katsotaan keskimääräinen hinta, jonka vierailija maksaa yöpymisestä.

Tarkastuskäynneistä veloitetaan matka- ja majoituskustannukset. Luvan laajennuksista ja muutoksista veloitetaan 115 €/tunti, kuitenkin enintään 2000 €/600 €/350 € yrityksen koosta riippuen.

EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki