Arvokkaat arvot

Lähes kaikilla yrityksillä on omat ja parhaassa tapauksessa henkilökunnan kanssa yhdessä sovitut arvot. Yhteisen arvopohjan kautta tiedämme, mitkä asiat ovat meille toiminnassa tärkeitä.

Ympäristömerkintä Suomi edustaa pohjoismaista Joutsenmerkkiä ja eurooppalaista EU-ympäristömerkkiä. Olemme virallinen, osinkoa jakamaton ja riippumaton kolmas osapuoli. Ympäristömerkinnän koko toimintaa ohjaavat henkilöstön yhdessä määrittelemät arvot: uskottava, määrätietoinen, inspiroiva ja herkkäkorvainen.

Mitä löytyy sanojen takaa?

Ympäristömerkinnän uskottavuuden takaa kokonaisarviointi ja elinkaarinäkökulma. Toimintamme on läpinäkyvää.

Asiantuntijamme käyvät tarkasti läpi merkkiä hakevan tuotteen tai palvelun koko elinkaaren. Kriteerien avulla pienennetään käyttäjän ja ympäristön kannalta oleellisimpia vaikutuksia. Kriteerit pureutuvat vähähiilisyyteen, kiertotalouteen, luonnon monimuotoisuuteen ja kemikaaliturvallisuuteen. Kriteerit laaditaan avoimella ja läpinäkyvällä menettelyllä, jossa huomioidaan eri maiden sidosryhmiltä kerätyt lausunnot.

Teemme työtämme määrätietoisesti. Olemme asioita rohkeasti eteenpäin vieviä, ratkaisukeskeisiä ja parhaamme mukaan ketteriä. Uskallamme olla edelläkävijöitä ja haastaa saavuttaaksemme tuloksia. Olemme innovatiivisia ja haluamme muuttaa maailmaa paremmaksi. Visionamme on olla kestävämmän elämäntavan johtava esikuva.

Inspiroimme ja innostamme kuluttajia, yrityksiä ja hankkijoita tekemään parhaansa kestävän tulevaisuuden hyväksi. Missiomme mukaisesti teemme ympäristön kannalta hyvät valinnat helpoiksi ja mahdollisiksi. Työtä tehdään suurella sydämellä: henkilöstöämme motivoi työmme merkityksellisyys ja mahdollisuus saada aikaan konkreettisia ympäristövaikutuksia asiakkaidemme kanssa.

Herkkäkorvaisuus tarkoittaa, että kuuntelemme ja kunnioitamme muiden mielipiteitä ja olemme keskustelevia.

Arvot toimitusjohtajan työssä

Ympäristömerkinnän arvot näkyvät myös omassa toimitusjohtajan työssäni. Päätehtäväni ovat varmistaa toiminnan taloudellinen jatkuvuus, ylläpitää henkilöstön hyvinvointia ja kehittää toimintaa strategian mukaiseksi.

Toiminnan taloudellisen jatkuvuuden varmistamiseksi on välttämätöntä, että sekä asiakkaamme että sidosryhmämme pitävät meitä uskottavana vastuullisuuden työkaluna. Määrätietoisella liikevaihdon kasvattamisella voimme palkata lisää henkilökuntaa, joiden avulla vaikutamme vahvemmin muun muassa pohjoismaiseen kriteerikehitykseen, myönnämme enemmän ympäristömerkkilupia ja viestimme näkyvämmin merkeistä kestävän ja vastuullisen elämäntavan vetureina.

Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on kaiken tekemisen edellytys. Johtamisessa on tärkeää inspiroida kaikki mukaan toiminnan kehittämiseen. Samalla on herkkäkorvaisesti kuunneltava henkilöstöltä tulevia ajatuksia ja ideoita ja huomioitava nämä jokapäiväisessä työssä.

Kirjoittaja Riikka Holopainen on Ympäristömerkintä Suomen toimitusjohtaja