Näin teet työpaikallesi vastuullisen hankintapolitiikan

Haluaako yrityksesi olla edelläkävijä vastuullisuudessa? Hyvä, siinä tapauksessa kannattaa laittaa työpaikan hankinnat kuntoon.

Työpaikoille ostetaan vuosittain suuria määriä vessa- ja kopiopaperia, huonekaluja, tietokoneita, siivouspalveluita, tulostimia ja niin edelleen. Näiden hankintojen ympäristövaikutukset ovat usein näkymättömiä virtoja, joita ei seurata vuosiraporteissa tai GRI-raportoinnissa.

Vaikutuksia voi pienentää helpolla tavalla: hankkimalla ympäristömerkittyjä tuotteita ja palveluita. Jotta tämä tavoite toteutuu, tulee yritykselläsi olla hyvä hankintapolitiikka. Tässä ohjeet vastuullisen hankintapolitiikan laatimiseksi.

1. Aseta tavoitteet yrityksesi strategian mukaisiksi

Vastuullisen hankintapolitiikan takana on tahtotila. Halu ostaa vastuullisia tuotteita ja palveluita. Yritysmaailmassa tahtotila löytyy visiosta, missiosta ja strategiasta. Jos niistä löytyy vastuullisuus, kannattaa se kirjata myös hankintapolitiikkaan.

Hankintapolitiikan muodostaminen lähtee liikkeelle tavoitteista. Hyvässä hankintapolitiikassa on määritelty mihin sillä halutaan vaikuttaa. Myös kunnianhimon taso on hyvä kirjata. Halutaanko olla edelläkävijä ja noudattaa Best practices -periaatteita? Vai riittääkö alkuun tavanomainen taso?

2. Varmista johdon tuki hankintapolitiikalle

Jotta saat hankintapolitiikkasi elämään käytännössä, tulee sillä olla johdon tuki. Hankintapolitiikka pitää tehdä johdon suostumuksella, toimeksiannosta tai niin että johto on mukana prosessista. Kussakin yrityksessä on oma tapa toimia, toimi sen mukaan.

Oleellista on, että hankintapolitiikka on linjassa yrityksen muiden sitoumusten, tavoitteiden ja ohjeistusten kanssa. Hankintapolitiikan pitää tukea yrityksen strategisia tavoitteita.

3. Tee hankintapolitiikasta yrityksesi näköinen

Hyvä hankintapolitikka on tekijänsä näköinen. Silloin siihen sitoutuvat johdon lisäksi myös työntekijät. Tekijänsä näköinen hankintapolitiikka on myös helppo viestiä ulospäin. Vastuullisuus on kilpailuetu, mutta se edellyttää, että vastuullisista toimenpiteistä kerrotaan asiakkaille. Hankintapolitiikassa kannattaa käyttää sellaisia sanamuotoja, joihin on helppo tarttua.

Jos lähdet luomaan yrityksesi hankintapolitiikka nollasta, ei heti alkuun kannata lähteä tavoittelemaan kuuta taivaalta. Keskity ensin olennaisimpiin hankintoihin, sekä sellaisiin joihin voit vaikuttaa helposti. Osaamisen karttuessa voit päivittää ja syventää hankintapolitiikkaasi.

4. Ota mallia hyvistä esimerkeistä

Hyvissä teoissa kannattaa rohkeasti ottaa mallia muista! Muistuuko mieleen organisaatio, jolla hankinta-asiat vaikuttavat olevan kunnossa? Tutkaile, mitä heillä on tehty ja pohdi, mitä teilläkin voisi soveltaa. Hakukoneilla löydät runsaasti esimerkkejä erilaisista hankintapolitiikoista.