Tikkurilalle ympäristöystävällisyys on muutakin kuin pintaväriä

Maalituotteiden valmistaja Tikkurila haluaa olla alansa suunnannäyttäjä. Yksi etappi tällä tiellä oli EU-ympäristömerkin hankkiminen. Merkin tarkoituksena on helpottaa kuluttajan valintaa maalikaupoilla.

Tikkurilan tuotevalikoimasta Remontti-Ässällä, Jokerilla ja Duettilla on EU-ympäristömerkki. Kyseiset maalit edustavat markkinoiden kärkeä ympäristöystävällisyydessään. EU-ympäristömerkin kriteerit laaditaan siten, että noin 10–20 prosenttia markkinoilla olevista tuotteista tietyssä tuoteryhmässä voi merkin saavuttaa.

– Ympäristöasioiden lisäksi EU-ympäristömerkin kriteereissä huomioidaan nykyään myös yhä enemmän terveys- ja turvallisuusasioita. Jo tuotekehitysprosessin alkuvaiheessa raaka-aineista ja niiden sisältämistä aineista tulee olla hyvin tarkat tiedot, Tikkurilan markkinointivastaava Terhi Bothas kertoo.

EU-ympäristömerkki on Tikkurilalle linjakas valinta, sillä yrityksen tuotesuunnittelun pääperiaatteita ovat laatu, kestävyys ja turvallisuus sekä vesiohenteiset tuotteet.

– Toimme markkinoille ensimmäisen vesiohenteisen tuotteen Jokerin jo vuonna 1953. EU-ympäristömerkki oli vuonna 1997 ensimmäinen puolueettoman tahon Joker-maalille myöntämä ympäristömerkki.

Merkki kertoo laadusta ja helpottaa ostovalintaa

Tikkurila valitsi EU-ympäristömerkin siksi, että se on laaja-alaisesti tunnettu ja arvostettu merkki. Merkinhaltijan on päivitettävä jatkuvasti tietojaan maalituotteiden ympäristö- ja terveysvaikutuksista.

– Olemme oppineet millaisia raaka-aineita ympäristömerkityissä tuotteissa on mahdollista käyttää ja miten maalit tulee valmistaa. Olemme myös oppineet miten ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtia voi hyödyntää entistä enemmän yleisemminkin tuotekehityksessä, Bothas kertoo.

Tikkurilan tavoitteena on olla maalialan suunnannäyttäjä.

– Merkin avulla meidän on paljon helpompi viestiä, että näissä tuotteissa tiukat kriteerit täyttyvät tarkkaan. Merkki kertoo myös laadusta. Me ja kuluttajat hyödymme siitä, että valinta maalikaupassa helpottuu.

Miksi ympäristötietoisen kuluttajan siis kannattaisi lopulta valita juuri Tikkurilan EU-ympäristömerkitty tuote?

– EU-ympäristömerkin saadakseen tuotteen on läpäistävä tiukat ympäristökriteerit koko elinkaareltaan. Kriteerit koskevat raaka-aineita, tuotteen valmistusta, itse maalaamista sekä maalipurkkien ja maalijämien hävittämistä ja pensseleiden pesua. Merkki on laadun tae sikälikin, että sen on myöntänyt puolueeton taho.

Tikkurila on tällä hetkellä Suomessa ainoa maalinvalmistaja, jonka tuotteista osalla on EU-ympäristömerkki.