Eurobarometri-tutkimus: ympäristön ja ilmaston suojeleminen tärkeää yli 90 prosentille eurooppalaisista

Tuoreen eurobarometrin mukaan 94 prosenttia kaikkien EU-maiden ihmisistä pitää ympäristönsuojelua itselleen tärkeänä.

Lisäksi 91 prosenttia pitää ilmastonmuutosta vakavana ongelmana EU:ssa. Tutkimukseen osallistuneista 83 prosenttia pitää EU-lainsäädäntöä välttämättömänä ympäristön suojelemiseksi.

Eurobarometrin tulokset antavat vahvan mandaatin päättäjille. Tulokset osoittavat, että kansalaiset haluavat vahvempia toimia ympäristön suojelemiseksi. Suuryritysten ja teollisuuden, kansallisten hallitusten ja EU:n sekä kansalaisten välille vaaditaan jaettua vastuuta ympäristönsuojelusta. Yksilön kulutusvalinnat koetaan tärkeiksi, sillä merkittävimmäksi ratkaisuksi ympäristöongelmiin nähdään muutos kulutus- ja tuotantotavoissa.

Tutkimustulosten mukaan neljä kriittisintä ympäristökysymystä ovat ilmastonmuutos, kasvavat jätemäärät ja ilman sekä merien saastuminen. Haastateltavat ovat huolissaan etenkin mikromuovien ja päivittäistuotteiden sisältämien muovien vaikutuksesta ympäristöön. Yli 80 prosenttia kansalaisista on myös huolissaan päivittäistuotteiden sisältämien kemikaalien ympäristö- ja terveysvaikutuksista. EU-ympäristömerkityissä tuotteissa rajoitetaan ympäristölle ja terveydelle vaarallisten aineiden käyttöä.

Vastaajien mielestä yksilön sekä yhteiskunnan toimintatapoja tulee muuttaa. Ympäristöongelmien ratkomiseksi haastateltavat kannattavat muun muassa politiikkatoimia muovijätteen ja roskaantumisen vähentämiseksi, tiukempaa ympäristölainsäädäntöä, tiedotuksen ja koulutuksen lisäämistä sekä yritysten kannustamista kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. Suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että EU:n tulisi avustaa myös EU:n ulkopuolisia maita parantamaan ympäristöstandardeja.

Tutkimuksessa tarkasteltiin lisäksi vaateteollisuuteen kohdistuvia asenteita ja havaittiin, että vastaajat ovat erityisen huolissaan vaateteollisuuden ympäristöasioiden huomioimisesta sekä työoloista. Yhdeksän kymmenestä haastateltavasta on sitä mieltä, että vaatteet tulisi valmistaa kestävämmiksi. Kolme neljästä toivoo ainoastaan kierrätetystä materiaalista valmistettuja vaatteita. EU-ympäristömerkki minimoi tekstiilien tuotannossa ympäristölle ja terveydelle haitallisten aineiden käyttöä ja tekstiili ei saa sisältää epäorgaanisia kuituja, atsoväriaineita tai lyijypohjaisia pigmenttejä.

Lue tutkimuksesta lisää täällä.