Ympäristömerkityt hankinnat

Ympäristömerkki on kätevä työkalu sekä julkisille hankkijoille että yrityksille, jotka haluavat tehdä vastuullisempia valintoja. Ympäristömerkintä Suomen hallinnoimia merkkejä – EU-ympäristömerkkiä ja Joutsenmerkkiä – voidaan käyttää myös laatukriteereinä julkisissa hankinnoissa.

Julkiset hankinnat

Julkinen sektori hankkii tavaroita ja palveluja vuosittain kymmenillä miljardeilla euroilla. Tätä valtavaa ostovoimaa ja vaikutusvaltaa on syytä käyttää viisaasti.

Hankintalaki tarjoaa hyvät mahdollisuudet ympäristönäkökohtien ja ympäristömerkkien huomioimiseen julkisissa hankinnoissa. Lähtökohtana on, että hankkijat voivat edellyttää kilpailutettavilta tuotteilta ympäristömerkkiä.

Yritysten hankinnat

Yrityksen arjessa voi tehdä paljon pieniä ympäristötekoja, vaikkei esimerkiksi ympäristömerkin hakeminen omille tuotteille olisi mahdollista – tai oman valikoiman ympäristömerkkien lisäksi.

Moniin yritysten hankintoihin löytyy runsaasti ympäristömerkittyjä vaihtoehtoja, toimistotarvikkeista kongressikeskuksiin.

Ympäristömerkkisitoumus

Sitoumus2050-palvelun Ympäristömerkkisitoumus on työkalu yritysten ja organisaatioiden hankintojen kehittämiseen. Sitoumus kannustaa hankkijoita edellyttämään tuotteilta ja palveluilta luotettavaa, kolmannen osapuolen valvomaa ympäristömerkkiä – kuten EU-ympäristömerkkiä tai Joutsenmerkkiä.