Näin haet merkkiä

Tietoa EU-ympäristömerkin kriteereistä ja merkin hakemisesta on koottu myös tähän suomenkieliseen oppaaseen.

1. Merkin kriteerit ja hakeminen

EU-ympäristömerkin käyttöoikeutta voi hakea tuotteelle tai palvelulle, joka täyttää sille asetetut ympäristökriteerit. Kriteerit eri tuoteryhmille löytyvät sivulta https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Ohjeita eri kieliversioiden selailuun alla:

  • Klikkaa yllä olevaa linkkiä, joka vie sinut EU:n sivuille. Sivulla on listattu kaikki EU-ympäristömerkin tuoteryhmät.
  • Klikkaa haluamasi tuoteryhmän valikko auki: ylimpänä on tuoteryhmän kriteerit.
  • Klikkaamalla linkkiä pääset EU Lex-sivustolle, josta kriteerit löytyvät kaikilla EU:n virallisilla kielillä.
  • Avaa PDF-tiedosto haluamasi kielen kohdalta.
  • Avaa tuoteryhmän valikosta myös Corrigendum tai Amendment -niminen tiedosto, josta löytyy kriteereihin jälkikäteen tehdyt muutokset.
  • Nyt sinulla on auki tarvittavat kriteeridokumentit. Eri tuoteryhmien valikoissa on myös linkkejä sekä dokumentteja, joihin on hyvä perehtyä.

Kriteereihin tutustuttuasi ota yhteyttä sen maan kansalliseen organisaatioon, jossa tuote valmistetaan tai johon se maahantuodaan ensimmäisenä tai jossa palvelua tarjotaan. Suomessa tämä organisaatio on Ympäristömerkintä Suomi Oy. Ympäristömerkinnän yhteyshenkilö kertoo tarkemmin tuoteryhmän kriteereistä ja auttaa hakemiseen liittyvissä kysymyksissä.

Kun päätös merkin hakemisesta on tehty, hakemuksen voi lähettää joko Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin yhteisessä hakemusportaalissa tai perinteisellä lomakkeella sähköpostitse.

Täytettävät ja allekirjoitettavat hakemuslomakkeet löydät alta:

Lomakkeita ei tarvita, jos täytät hakemuksen hakemusportaalissa. Vaatimusten täyttymisen osoittamiseksi tarvitaan kuitenkin tuoteryhmittäin vaihtelevia liitedokumentteja.

2. Hakemuksessa tarvittavat tiedot

Jotta voidaan osoittaa, että tuote tai palvelu täyttää EU-ympäristömerkin vaatimukset, on hakemukseen liitettävä kaikki vaadittavat asiakirjat, kuten käyttöturvallisuustiedotteet ja testitulokset. Kunkin tuoteryhmän kriteereissä sekä erillisissä tuoteryhmäkohtaisissa hakijan ohjeissa (User’s Manual) on kerrottu, mitkä dokumentit vaaditaan.

EU-ympäristömerkin muistilistan avulla on helppo tarkistaa oma hakemus.

Merkin hakija maksaa itse tarvittavat testaukset. Testit on tehtävä, mikäli mahdollista, ulkopuolisessa ISO 17025 tai vastaavan mukaan akkreditoidussa laboratoriossa. Hakijan on toimitettava kaikki vaaditut tiedot laboratoriosta Ympäristömerkinnälle hyväksyttäväksi. Ohjeita testilaboratorioista täällä.

3. Ympäristömerkin myöntäminen

Ympäristömerkintä tarkistaa hakemuksen ja pyytää lisätietoja tai puuttuvia dokumentteja kahden kuukauden sisällä. Ympäristömerkintä käy myös tarkastuskäynnillä tuotantolaitoksella tai palvelukohteessa, jolle merkkiä haetaan.

Kun hakemuksen kohteena oleva tuote tai palvelu täyttää sille asetetut vaatimukset, myönnetään hakijalle oikeus käyttää merkkiä tuotteessaan ja tuotteen tai palvelun mainonnan yhteydessä. Merkin käyttöoikeudesta peritään maksu.

Ympäristömerkin luotettavuuden varmistamiseksi Ympäristömerkintä voi tarkastaa tuotantolaitoksia tai palveluita ja testata tuotteita, myös pistokokein. Mikäli havaitaan, että tuote tai palvelu ei täytä asetettuja vaatimuksia, EU-ympäristömerkin käyttö voidaan kieltää.

EU-ympäristömerkityt tuotteet ja palvelut listataan julkisesti niin sanottuun EU-ympäristömerkin katalogiin (Ecat). Perustiedot hakijasta sekä tuotteesta tai palvelusta syötetään selainpohjaiseen Ecolabel Application Management -sovellukseen (Ecat_Admin).

Ecat_Adminin käyttöohjeen löydät tästä (englanniksi). Mikäli käytössä on ongelmia, ota yhteyttä Ympäristömerkintään.

EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki