Majoituspalvelut

EU-ympäristömerkityssä majoitusliikkeessä suositaan uusiutuvaa energiaa, vähennetään energian- ja vedenkulutusta, minimoidaan jätteiden määrää ja suositaan ympäristömerkittyjä tuotteita.

Oletko kiinnostunut hankkimaan majoitusliikkeellesi EU-ympäristömerkin? Hienoa! Kansainvälinen ja koko Euroopan yhteinen ympäristömerkki on matkailualalla erinomainen ja luotettava keino viestiä vastuullisuudesta.

Ohjeita EU-ympäristömerkin hakemiseen löydät tästä oppaasta (suomeksi).

Majoituspalvelujen kriteerit

Kaikki EU-ympäristömerkin tuoteryhmät ja kriteerit löytyvät täältä.

  • Klikkaa yllä olevaa linkkiä, joka vie sinut EU:n sivuille. Sivulla on listattu kaikki EU-ympäristömerkin tuoteryhmät.
  • Klikkaa valikko auki kohdasta Tourist Accommodation. Ylimpänä on tuoteryhmän kriteerit (Commission Decision).
  • Klikkaamalla linkkiä pääset EU Lex-sivustolle, josta kriteerit löytyvät kaikilla EU:n virallisilla kielillä.
  • Avaa PDF-tiedosto haluamasi kielen kohdalta.
  • Avaa tuoteryhmän valikosta myös Corrigendum, josta löytyy kriteereihin jälkikäteen tehdyt korjaukset. Valitse kieli kuten aiemminkin.

Ohjeita kriteerien eri kieliversioiden selailuun myös alla olevalla videolla:

Perehdy myös muihin linkkeihin ja dokumentteihin. Lisätietoa kriteerien tulkitsemisesta saat tämän sivun lopusta löytyvältä videolta.

Lisätietoa dokumenteista kriteerisivuilla

Commission Decision of 25 January 2017 = Komission hyväksymät kriteerit. Arviointiperusteet koostuvat pakollisista ja vapaavalintaisista kriteeristä. Pakollisia kriteereitä on 22 ja ne tulee kaikki täyttyä (artikla 3). Vapaavalintaisten kriteereiden vaadittava minimimäärä määräytyy sen mukaan, mitä palveluita asiakkaille on tarjolla, minimivaatimus on 20 pistettä (artiklat 4 ja 5). Kriteereiden avulla pyritään vähentämään majoituspalveluiden kielteisiä vaikutuksia ympäristöön, terveyteen, ilmastoon ja luonnonvaroihin.

Corrigendum = Corrigendumissa on korjaus, joka on tehty kriteereihin. Korjaus koskee kohtia: Sivulla 20, liitteessä olevassa arviointiperusteen 6 a kohdan ii alakohdan taulukkoa sekä sivulla 23, liitteessä olevassa arviointiperusteen 12 a kohtaa. Korjaus on erikseen siksi, että alkuperäiseen kriteeridokumenttiin ei voi tehdä komission puolesta korjauksia jälkikäteen.

User manual = Käyttöoppaassa opastetaan hakijaa EU-ympäristömerkin hakuprosessin läpi majoituspalveluihin liittyen. Oppaassa avataan kriteerejä tarkemmin ja opastetaan vaadittavien liitteiden laatimisessa. Opas on englanninkielinen.

Checklist = Muistilistan avulla voi tarkistaa minkälaisia tarvittavien liitteiden tulisi olla. Sen avulla voi myös tarkistaa ovatko kaikki hakemukseen tarvittavat liitteet täytetty. Listaus on englanniksi.

Verification form = Verification form on Excel-työkalu, jonka avulla voi helposti tarkistaa miten paljon pisteitä kertyy vapaavalintaisista kriteeristä. Siitä löytyy myös valmiita taulukoita, joiden avulla voi seurata esimerkiksi sähkön ja veden kulutusta. Työkalu on englanninkielinen.

Network of European Regions for Competitive and Sustainable Tourism (NECSTouR) = NECSTouR on eurooppalainen voittoa tavoittelematon verkosto, joka edistää kestävää matkailua.

Bookdifferent Eco-labelled hotels = Linkki Bookdifferent-sivustolle.

Technical report = Raportissa avataan mihin tietoon kriteerit perustuvat. Raportti on englanninkielinen.

Factsheet = Factsheetissa on kerrottu ytimekkäästi (englanniksi), mikä EU-ympäristömerkki on ja mihin aihealueisiin se keskittyy.

Apua kriteerien tulkitsemiseen

Oheisella videolla EU-ympäristömerkin asiantuntija Malin Lindfors kertoo merkin kriteereistä:

EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki