EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkkijärjestelmä on osa Euroopan yhteisön kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevaa politiikkaa, jolla pyritään vähentämään kulutuksen ja tuotannon kielteisiä vaikutuksia ympäristöön, terveyteen, ilmastoon ja luonnonvaroihin.

Merkki luotiin vuonna 1992 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella. EU-ympäristömerkki on käytössä EU-maiden lisäksi Islannissa, Liechtensteinissa ja Norjassa. Jokaisessa maassa on oma organisaationsa valvomassa merkin käyttöä ja huolehtimassa merkin kehitystyöstä. Suomessa merkintää hallinnoi Ympäristömerkintä Suomi Oy.

Järjestelmän tarkoituksena on edistää sellaisten tuotteiden myyntiä, joiden ympäristönsuojelullinen taso on korkea. Tätä varten vaatimukset, jotka tuotteiden on täytettävä, perustuvat yhteisön markkinoilla saavutettuun parhaaseen ympäristönsuojelulliseen tasoon. Tavoitteena on, että vain 10–20 prosenttia merkin soveltamisalaan kuuluvien tuoteryhmien tuotteista läpäisee vaatimukset.

Euroopan parlamentin ja neuvoston uusittu asetus EU-ympäristömerkistä astui voimaan 20. helmikuuta 2010.

EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki