Merkin hyödyt

Yhteiseurooppalainen EU-ympäristömerkki on koko Euroopan laajuisesti tunnetuin ympäristömerkki. Pohjoismaisista kuluttajista merkin tunnistaa noin 38 prosenttia (Ympäristömerkinnän kuluttajatutkimus, IPSOS 2019). Myös yritykset arvostavat hankinnoissaan ympäristömerkittyjä vaihtoehtoja, ja ympäristömerkkiä voidaan käyttää myös julkisten hankintojen kriteerinä.

Kantarin vuosina 2020 ja 2021 toteuttamien Ympäristömerkinnän asiakaskokemustutkimusten mukaan noin 90 prosenttia EU-ympäristömerkin suomalaisista luvanhaltijoista oli tyytyväisiä merkkiin.

Vastuullisuudesta kannattaa viestiä

EU-ympäristömerkin avulla majoitusliike voi viestiä luotettavasti vastuullisuustyöstään ympäristön hyväksi. Merkki on tae siitä, että yritys täyttää tiukat vaatimukset ja toiminnan on tarkastanut luotettava kolmas osapuoli.

Majoitusliike voi hyödyntää EU-ympäristömerkkiä kaikessa sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässään, esimerkiksi mainoksissa, verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa, esitteissä, myyntimateriaaleissa tai hotellin infonäytöillä. Lisätietoa merkin hyödyntämisestä ja logon käytöstä täällä.

EU-ympäristömerkin myötä voi hyötyä myös Sustainable Travel Finland -ohjelman tarjoamasta näkyvyydestä. Visit Finlandin hanke kokoaa ympäristöstä huolehtivat matkailualan destinaatiot, yritykset ja organisaatiot yhteen, yhteisen sateenvarjo-ohjelman alle.

EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki