Ympäristömerkkisitoumus kiinnostaa sekä yksityisiä että julkisia hankkijoita

Sitoumus2050-palvelun Ympäristömerkkisitoumus kannustaa organisaatioita hankkimaan kestävämmin. Puolessa vuodessa sitoumukseen on liittynyt niin yrityksiä, julkisia hankkijoita kuin yksi järjestökin.

Ympäristömerkkisitoumuksen tekijä sitoutuu edistämään virallisten ympäristömerkkien käyttöä hankinnoissaan. Riippumaton ja luotettava ympäristömerkki kuten EU-ympäristömerkki tai Joutsenmerkki on hankkijalle helppo tapa varmistaa, että tuote tai palvelu kuuluu ympäristön kannalta markkinoiden parhaisiin.

Ensimmäisenä Ympäristömerkkisitoumukseen liittyneille tahoille ympäristömerkit ovatkin jo entuudestaan tuttuja. Savon koulutuskuntayhtymä on esimerkiksi rakennuttanut ympäristömerkittyjä kampuksia, Warner Music Finland ja Ympäristömerkintä Suomi ovat tehneet yhteistyötä tapahtumien ympäristövaikutusten kartoittamisessa, ja If Vakuutus on puolestaan suosinut ympäristömerkittyjä tuotteita omissa hankinnoissaan jo pitkään.

Ensimmäisenä järjestönä sitoumuksen tehnyt Kuluttajaliitto on mukana myös EU-ympäristömerkin ja Joutsenmerkin taustalla vaikuttavassa Ympäristömerkintälautakunnassa.

Jatkossa sitoumus tuo yhä selkeämpiä tavoitteita ja mittareita organisaatioiden hankintoihin. Sitoumus on kätevä työkalu myös hankintojen kehittämistä vasta aloitteleville.

Mikä Ympäristömerkkisitoumus?

Sitoumus2050.fi-sivusto on valtioneuvoston kanslian ylläpitämä palvelu, jossa voi osallistua kestävää kehitystä edistäviin sitoumuksiin. Vuoden 2022 lopulla sivustolla julkaistun Ympäristömerkkisitoumuksen tavoitteena on, että tulevaisuudessa yhä useampi hankintoja tekevä organisaatio edellyttää hankittavalta tuotteelta tai palvelulta kolmannen osapuolen valvomaa luotettavaa ympäristömerkkiä.

Ympäristömerkittyjä tuotteita ja palveluja on saatavilla moniin organisaatioiden tarpeisiin, esimerkiksi siivouksesta ja toimistotarvikkeista aina majoituspalveluihin ja rakentamiseen asti. Yritykset, julkiset hankkijat ja järjestöt voivat hankinnoillaan näyttää esimerkkiä ja lisätä ympäristöä vähemmän kuormittavien vaihtoehtojen kysyntää.