Yritysvastuuraportti 2020 julkaistiin

Motiva-konserni on julkaissut tuoreen yritysvastuuraportin vuodelta 2020 ja mukana on myös tytäryhtiö Ympäristömerkintä Suomen toiminta.

Valtion kestävän kehityksen yhtiönä Motivan toiminnan tarkoituksena on nopeuttaa siirtymistä kestävään yhteiskuntaan ja elämäntapaan. Yritysvastuuraportti sisältää paitsi keskeiset taloudelliset tunnusluvut ja omat kestävän kehityksen tavoitteet myös laajan esittelyn yhteiskunnallisesti vaikuttavista hankkeista.

Ympäristömerkinnän osalta raportissa esitellään (s. 58-60)

  • Joutsenmerkitty rakentaminen on sijoitus tulevaisuuteen
  • EU-ympäristömerkki edistää kestävämpää matkailua
  • Ympäristömerkit siivittävät julkisia hankintoja ympäristölle paremmiksi

Motivan toimitusjohtaja Vesa Silfver toteaa pääkirjoituksessaan, että siirtyminen kestävään yhteiskuntaan edellyttää yhteiskehittämistä ja kokeiluja eri toimijoiden välillä sekä parhaiden ratkaisujen skaalaamista.

Ympäristömerkintä Suomen toimitusjohtaja Riikka Holopainen muistuttaa kirjoituksessaan, että Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki ovat kestävän elämäntavan työkaluja. Elinkaaripohjaisten kriteeriensä avulla ne pyrkivät vaikuttamaan isoihin ympäristöongelmiin ja siirtämään yhteiskuntaa kohti kiertotaloutta. Laajemmin merkkien tavoitteena on hillitä ilmaston lämpenemistä ja estää luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä.

Tutustu yritysvastuuraporttiin täällä.