Vastuullisempien hankintojen Ympäristömerkkisitoumus julkaistu

Ympäristömerkkisitoumus on selkeä ja mitattava työkalu julkisten ja yksityisen sektorin hankintojen ympäristövastuullisuuden edistämiseen. Tavoitteena on, että yhä useampi hankkija huomioi ympäristövastuullisuuden läpinäkyvästi edellyttämällä tuotteilta tai palveluilta luotettavaa ympäristömerkkiä.

Hankintoja tekeville organisaatioille kuten hankintayksiköille, yrityksille ja yhdistyksille suunnattu Ympäristömerkkisitoumus on Sitoumus2050-palvelun uusin sitoumustyyppi. Sitoumus2050.fi-sivusto on valtioneuvoston kanslian ylläpitämä palvelu, jossa voi osallistua kansallisen kestävän kehityksen linjauksen toteuttamiseen sitoutumalla erilaisiin toimenpiteisiin.

Ympäristömerkkisitoumuksen on tarkoitus valjastaa suuri muutosvoima, joka julkisissa hankinnoissa sekä yksityisen sektorin tekemissä hankinnoissa piilee. Hankittavilla tuotteilla ja palveluilla on ympäristöön ja ilmastoon merkittäviä vaikutuksia, epäsuoria ja kumuloituvia seurauksia unohtamatta.

Kun hankittavilta tuotteilta ja palveluilta edellytetään elinkaaripohjaista ympäristömerkkiä, yrityksillä on enemmän motivaatiota kehittää ympäristölle parempia tuotteita ja palveluja. Tarjonnan kasvaessa yhä useampi hankkija puolestaan valitsee kestävämmän vaihtoehdon.

Edelläkävijöistä mallia muille

Ympäristömerkkisitoumuksen tekijä sitoutuu edistämään virallisten ympäristömerkkien käyttöä hankinnoissaan erilaisin keinoin. Keinot vaihtelevat esimerkiksi organisaatiotyypin perusteella. Yhteistä toimenpiteille on pyrkimys pysyvästi ympäristövastuullisempiin hankintakäytäntöihin huolellisen perehtymisen, suunnittelun ja toimeenpanon avulla.

Sitoumus tehdään pitkän aikavälin tavoitteet mielessä ja organisaation resurssit huomioiden. Toimenpiteisiin on mahdollista saada tukea Ympäristömerkinnän asiantuntijalta. Hankintojen vastuullisuuden käytännönläheisen kehittämisen lisäksi sitoumus tukee myös vastuullisuusviestintää.

Ympäristömerkkisitoumus tuo yhteen suuria ja pieniä hankkijoita eri sektoreilta. Mukaan toivotaan nyt edelläkävijäorganisaatioita, jotka esitellään julkistamistilaisuudessa alkuvuodesta 2023.